dzienna wydajność mleka jest wyższa o 12%

przyrost królików jest większy o 8-15%

przyrost masy świni jest większy o 10-19%

przyrost masy drobiu o 7-12% więcej

produkcja jaj ptaków zwiększona o 15%